Kabotaż – najważniejsze fakty

Jako przewoźnik drogowy zapewne doskonale wiesz, czym jest kabotaż. Jeśli jednak nie pracujesz w tej branży, a planujesz znaleźć firmę transportową, to pojęcie zapewne obiło Ci się o uszy.

Czym tak naprawdę jest kabotaż i jakie unijne przepisy go regulują?

Kabotaż – co to jest?

W najbardziej podstawowym tego słowa rozumieniu, kabotaż – to transport towarów (niekoniecznie drogowy!) między dwoma punktami na obszarze tego samego państwa, z użyciem pojazdu, który jest zarejestrowany w innym kraju. Kabotaż sprawia, że ładunki nie są przedmiotem handlu zagranicznego albo spedycji międzynarodowej. Ma więc miejsce na przykład, gdy czeski przewoźnik realizuje transport z Warszawy do Szczecina.

Kabotaż może wykonywać każdy przewoźnik, który:

- posiada licencję transportową na przewozy międzynarodowe,
- posiada zarejestrowaną działalność – zarobkowy przewóz rzeczy,
- jeśli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, musi posiadać świadectwo kierowcy.

Kabotaż może trwać maksymalnie 7 dni. W tym czasie, przewoźnik może wykonać maksymalnie trzy kursy.

Czy do wykonywania kabotażu są potrzebne specjalne dokumenty?

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem na ten temat, niezbędne do wykonywania kabotażu są:

- list CMR dotyczący przewozu międzynarodowego na teren państwa członkowskiego
- listy przewozowe lub podobne dokumenty dla każdego przewozu kabotażowego.

Czy za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary?

Unia Europejska nie narzuca wysokości kar, grożących za nieprzestrzeganie przepisów prawa kabotażowego. Każde z państw członkowskich ustala je na własnych warunkach. I tak na przykład w Niemczech, odpowiedzialność za wykroczenia odnośnie przepisów kabotażowych ponosi nie tylko przewoźnik, ale także kierowca. Natomiast we Francji, osoba naruszająca przepisy prawa kabotażowego może czekać niemiła niespodzianka – unieruchomienie pojazdu do czasu zaprzestania naruszania prawa.